Takforvaltning

Vi passer på taket ditt!

Vi hjelper deg med å passe på taket ditt. Ettersyn og vedlikehold er avgjørende for et taks levetid. Vi vedlikeholder alle typer bygg med flate, lett skrånede eller buede tak, og vi forvalter tak tekket med PVC eller asfalt. 

I henhold til Sintef Byggforsk er forventet levetid for flate tak i Norge 30 år. Vi vet at med enkelt vedlikehold og litt forebygging, kan de store utgiftene unngås og takets levetid økes betydelig. Vi kan tak, vi har erfaring i å se feil før de oppstår, og vi kan anbefale tiltak før det blir kostbart. 

Fordeler med aktiv ​takforvaltning

 • Forlenge takets levetid
 • Unngå store​ kostbare skader på bygg og
  inventar
 • Forutsigbarhet i forhold til behov for
  større tiltak og medførende kostnader
 • Oversiktlig vedlikeholdsplan, investerings-plan og budsjettplanlegging
 • Unngå driftsstopp
 • Fornøyde leietakere
 • Dokumentert historikk
 • Trygg drift/forvaltning av taket
 • Opprettholde «sunt miljø» i takkonstruksjonen
 • ​Kompetent service-partner​​

VI TILBYR FØLGENDE TJENESTER

Avtale om ettersyn

Regelmessig ettersyn

En ettersynsavtale innebærer regelmessig ettersyn av taket med 1-2 besøk pr. år.
Du får du en årlig faglig pekepinn på forventet gjenværende levetid på takbelegget. Dette gir deg mulighet til å utføre planlagt og kontrollert rehabilitering. Ved regelmessig ettersyn vil mindre skader oppdages på et tidlig tidspunkt.

Reparasjoner utføres og større lekkasjer eller skader på tak og konstruksjon unngås. Behov for større tiltak avdekkes og initieres før det får omfattende konsekvenser.

Under besøkene blir:
 • Sluk kontrollert og renset
 • Løv og kvister fjernet
 • Løse beslag festet

Etter gjennomført ettersyn får du en elektronisk ettersynsrapport med oversikt over hva som er gjort, samt en forenklet tilstandsrapport og eventuelt forslag til tiltak.


Avtale om tilstandsrapport

Sånn er taket ditt

En tilstandsrapport gir et bilde av nå-situasjonen på taket ditt. Rapporten gir også en oversikt over hva som bør utbedres, hva som bør gjøres av vedlikeholdsarbeid og en kostnadsplan for arbeidet.

Vi anbefaler avtale om tilstandsrapport for eldre tak eller tak med usikker tilstand. En tilstandsrapport er også å anbefale ved eiendomsoverdragelse. 

Tilstandsrapporten gir deg informasjon om:
 • Takets generelle tilstand og forventet gjenværende levetid
 • Konstruksjon og lastbærende dekke
 • Varmeisolasjonsegenskaper og lønnsomhetsberegning for tilleggsisolering
 • Tilstand på sluk, piper/rør og gjennomføringer, hjørner, oppbretter, skjøter, beslag, fuging og andre punkter på taket
 • Tiltak som må eller bør iverksettes
 • Estimert kostnadsoversikt for eventuelle tiltak

Takforvaltning på nett

Lett å følge med på takets tilstand

 • Oversikt over alle dine tak med status, rapporter og historikk
 • Alle rapporter tilgjengelig via nett
 • E-postvarsling om nye rapporter eller tiltak som må iverksettes
 • Forslag til vedlikehold/reparasjoner med kostnadsestimat, omtekkingsplan og budsjett
 • Direkte kontakt med servicemann
Vi ordner alt og du har full oversikt!